Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Motýliky

Motýliky

4 – 5 ročné deti

Učiteľky: Jana Šalapová, Bc. Adriána Kudelásová