Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Prevádzka našej MŠ

1. septembra 2021

Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod. (platné od 15. júna 2020)

Zberná trieda je zrušená.