Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Včielky

Včielky

5 – 6 ročné deti

Učiteľky: Viera Cienká, Agáta Vojtková